S141 : CARNUBA WAX NF

Solid ของแข็ง,ก้อน
:
Cosmetic Grade
:
Oils ละลายน้ำมัน
:
Other ประเทศอื่น

INCI : COPERNICIA CERIFERA WAX

Description :  ช่วยเพิ่มคงตัวให้สูตรมีความเสถียร และเพิ่มความหนืด