CTK 49 : COSMEDIA SP

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Germany เยอรมนี
:
Powder ผง,เกร็ด

INCI : SODIUM POLYACRYLATE

Description : ใช้เป็น Rheology Modifier ช่วยปรับความข้นหนืดของสูตร ให้เนื้อเนียนข้นมากขึ้นได้ สามารถใส่ในช่วงท้ายของการขึ้นสูตรที่ต้องการปรับเนื้อให้ข้นขึ้น นิยมใช้เป็นสารขึ้นเนื้อ สูตรครีม / ครีมเจล / Sleeping mask