P4 : AQUADEW AN100

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Other ประเทศอื่น

INCI : BETAINE

Description : มีหน้าที่ในการสร้างสมดุลความชุ่มชื่นภายในผิว และช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ปกป้องผิวจากสารเคมีและมลภาวะต่างๆ มีส่วนในการยับยั้งกระบวนการแพ้ได้