P2 : UVINUL MS40

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Other ประเทศอื่น
:
Powder ผง,เกร็ด

INCI : BENZOPHENONE-4

Description : เป็นสารกันแดดที่สามารถละลายน้ำได้ ช่วยปกป้องสารในสูตรที่ไม่สามารถทนแสง UV ได้ ทำให้สามารถเพิ่มอายุ และความเสถียร ของส่วนผสมในสูตรได้เป็นอย่างดี