P175 : KA100

Powder ผง,เกร็ด
:
Cosmetic Grade
:
Other ละลายอื่นๆ
:
South Korea เกาหลีใต้

INCI : TITANIUM DIOXIDE/ALUMINUM HYDROXIDE/SILICA/ZIRCONIUM DIOXIDE

Description : ไทนาเนียมไดออกไซด์ ทำหน้าที่เป็นเม็ดสี (PIGMENT) สำหรับใช้ในสูตร MAKE-UP เพื่อให้หน้าดูขาว หรือผิวดูขาว และช่วยปกปิดผิว อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ขาววอกเกินไป