CTK 77 : VISCOLAM AT 100 P

Cosmetic Grade
:
Oils ละลายน้ำมัน
Silicone ละลายซิลิโคน
Water ละลายน้ำ
:
Other ประเทศอื่น
:
Liquid ของเหลว,น้ำ

INCI : SODIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE / HYDROGENATED POLYDECENE / TRIDECETH‐10

Description : สารสร้างเนื้อครีม มีคุณสมบัติให้ความข้นหนืด โดยมีลักษณะเป็นของเหลว ใช้งานง่าย ช่วยผสมน้ำ-น้ำมันให้เข้ากัน  สามารถใช้ประสานได้ทั้ง hot-process และ cold-process