L633 : HYDROGEN PEROXIDE 50 PERCENT

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
South Korea เกาหลีใต้

INCI : HYDROGEN PEROXIDE

Description : มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย นิยมใช้ฟอกเส้นผมจะทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลง ง่ายต่อการเปลี่ยนสีผม