L245 : IMEX SB 30

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Germany เยอรมนี
:
Liquid ของเหลว,น้ำ

INCI  : COCAMIDOPROPYL BETAINE

Description : สารลดแรงตึงผิว ใช้ผสมในแชมพู หรือสบู่ เพื่อทำให้ที่ซักฟอก ทำความสะอาดผม หรือผิวมีความอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเหมือนสารตระกูล Sulfate เช่น SLS, SLES โดยสามารถสร้างฟองได้ดี และมีลักษณะให้ความนุ่มลื่น ไม่ให้ผิวหรือเส้นผมแห้ง หรือกระด้าง