L1422 : COSROMA AH-9

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน
:
Liquid ของเหลว,น้ำ

INCI : HEXAPEPTIDE-9 / ETHYLHEXYLGLYCERIN / 1,2-HEXANEDIOL / WATER

Description : ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนของผิวหนัง พร้อมช่วยการสร้างรอยต่อของผิวหนังใหม่ และการสร้างความแตกต่างของผิวหนัง Hexapeptide-9 มีผลอย่างมากในการลดริ้วรอยและฟื้นฟูผิว