L1319 : AQUASENSE 352853

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Alcohol ละลายแอลฯ
Oils ละลายน้ำมัน
:
Thailand ไทยแลนด์

INCI : FRAGRANCE

Description : กลิ่นแอคควา เซนซ์ แนวกลิ่นทะเล+ดอกไม้ ให้ความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป่า มีกลิ่นซีตรัสเล็กๆ