L122 : WHITE OIL

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Oils ละลายน้ำมัน
:
Other ประเทศอื่น

INCI : MINERAL OIL

Description : ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิว ปกป้องผิวหนังไม่ให้แห้งกร้าน โดยการป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิว