AOL 1199 : ANISE ESSENTIAL OIL

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Alcohol ละลายแอลฯ
Oils ละลายน้ำมัน
:
China จีน

INCI : PIMPINELLA ANISUM SEED OIL

Description : น้ำมันหอมระเหยโป้ยกั๊ก มีคุณสมบัติทางสุคนธบำบัดมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายและระบบประสาท คลายอาการเหน็บชาจากความหนาวช่วยให้รู้สึกมีพลังกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ