ANR 37 : BLACK GINGER EXTRACT LIQUID

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Alcohol ละลายแอลฯ
Water ละลายน้ำ
:
Thailand ไทยแลนด์

INCI : BUTYLENE GLYCOL/KAEMPFERIA PARVIFLORA RHIZOME EXTRACT/WATER

Description : สารสกัดกระชายดำ ประกอบด้วยสารสำคัญคือสารโพลีฟีนอลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัวทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดี ส่งผลให้มีอาหารมาหล่อเลี้ยงผิว ช่วยกระตุ้นความไวต่อประสาทสัมผัส