CMO 2028 : Hyaluron 16 Muti-Complex

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Other ประเทศอื่น

INCI : WATER, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM HYALURONATE, POTASSIUM HYALURONATE, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, SODIUM ACETYLATED HYALURONATE, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYALURONATE,
HYDROLYZED HYALURONIC ACID, HYALURONIC ACID, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE, SODIUM RETINOYL HYALURONATE, ZINC HYDROLYZED HYALURONATE, ASCORBYLPROPYL HYDROLYZED HYALURONATE, ASCORBYL PROPYL HYALURONATE, DIMETHYLSILANOL HYALURONATE, PENTYLENE GLYCOL, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, PROPANEDIOL

Description : ปรับสมดุลความชุ่มชื้นของผิว รักษาความยืดหยุ่นของผิว และลดความเสียหายของผิวจากมลภาวะภายนอก เป็นเหมือนสารหล่อลื่นในผิวหนังเพื่อให้คอลลาเจนเข้าไประหว่างเซลล์ได้อย่างง่าย