ANR 2018 : HS TKM 24

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
South Korea เกาหลีใต้

INCI : WATER & BUTYLENE GLYCOL & 1,2-HEXANEDIOL & HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN &…………

CAS NO :

Description : HS TKM 24 คือส่วนผสมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพืชสมุนไพรจากประเทศเกาหลี  24 ชนิด TKM(Traditional Korean Medicines) เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดอาการผมร่วง ที่ใช้ในต ารับยาโบราณของประเทศเกาหลีมานับพันปี