AOT 1835 : ZINC CITRATE

Powder ผง,เกร็ด
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Other ประเทศอื่น

INCI : ZINC CITRATE
Description : ZINC CITRATE มีคุณสมบัติช่วยลดการเกิดคราบพลัค หินปูน และยังช่วยลดการสะสมของ แบคทีเรียในช่องปาก ให้สุขภาพเหงือกและฟันดียิ่งขึ้น