ANR 1817 : TRICHOLASTY

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Germany เยอรมนี

INCI : GLYCERIN, AQUA, SORBITOL, PTEROCARPUS MARSUPIUM BARK EXTRACT, DISODIUM SUCCINATE, GLUTAMIC ACID
Description : สารสกัดจากเปลือกต้นคีโนอินเดีย ผ่านการทดสอบแล้วว่าเห็นผลจริง แม้ในบริเวณ แนวผมด้านหน้า(Frontal Hairline) และแนวท้าย ทอย (occipital hairline) ที่มักพบในผู้มีปัญหา ศีรษะล้าน  ช่วยให้โครงสร้างของคอลลาเจนใต้หนังศีรษะสมบูรณ์แข็งแรง