ANR 1703 : GOLDENROD EXTRACT

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
South Korea เกาหลีใต้

INCI : SOLIDAGO VIRGAUREA EXTRACT
Description : Solidago virgaurea เป็นไม้ล้มลุกยืนต้นพบได้ทั่วยุโรปเอเชียกลางและอเมริกาเหนือ ทั่วยุโรปเอเชียกลางและอเมริกาเหนือ ดอกไม้สีเหลืองทองให้พืชชื่อ
goldenrod มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ และต้านเชื้อแบคทีเรีย