ANR 1660 : APIOSKIN CAS NO : 7732-18-5

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Francs ฝรั่งเศส

INCI :  SPIRODELA POLYRHIZA EXTRACT, WATER
CAS No : 7732-18-5
Description : ช่วยเติมน้ำให้ผิว ให้ผิวชุ่มชื่น ยาวนาน และ ยังช่วยในเรื่อง Pumping effect ช่วยเติมเต็มรูปหน้าให้ฟูขึ้นอีกครั้ง สามารถให้ความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นใน 3 และ 6 ชั่วโมง และในระยะยาว คือเพิ่มขึ้นใน 21 และ 42 วัน