CMO 1607 : TREHALOSE CAS NO.99-20-7

Powder ผง,เกร็ด
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI : TREHALOSE
CAS No : 99-20-7
Description : Trehalose ทรีฮาโลสกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิว ปกป้องเซลล์ผิว นอกจากนี้ยังป้องกันกลิ่นหืนของน้ำมันในผลิตภัณฑ์ และลด หรือควบคุม กลิ่นปาก ในผลิตภัณฑ์ดูแลกลิ่นปาก