AHT1570 : CREATINE CAS NO 6020-87-7, 57-00-1

Powder ผง,เกร็ด
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
Germany เยอรมนี

INCI : CREATINE
Description : เป็นอนุพันธ์กรดอะมิโนเสมือน creatine ช่วยซ่อมแซมปัญหาผมแตกปลายจากการฟอกสีได้ถึง 64% ลดปัญหาผมเสียจากการดัดยืดได้ 48% ปกป้องผมจากความร้อน เช่น การหนีบ ม้วนลอน ได้ 33%  ปรับโครงสร้างเส้นผมให้แข็งแรง จากภายในสู่ภายนอก สามารถเคลม  Vegan , Halal , China Approved