AAG 1568 : PEP PRO REPAIR (5 PEPTIDE COMPLEX)

Liquid ของเหลว,น้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI : PALMITOYL TRIPEPTIDE-5/PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7/PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4/TRIPEPTIDE-1/HEXAPEPTIDE-9 /WATER/GLYCERIN/POLYSORBATE 20
CAS No : –
Description : 5 PEPTIDE COMPLEX ผสานด้วยเปปไทด์ 5 ชนิด ได้แก่  Tripeptide-1, Hexapeptide-9, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tetrapeptide จัดการปัญหา ปราการผิวถูกทำลายจากมลภาวะที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน