AUV 1535 : BENZOPHENONE-4 CAS NO.4065-45-6

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน
:
Powder ผง,เกร็ด

INCI : BENZOPHENONE-4
CAS No : 4065-45-6
Description : เป็นสารกันแดดที่สามารถละลายน้ำได้ ช่วยปกป้องสารในสูตรที่ไม่สามารถทนแสง UV ได้ ทำให้สามารถเพิ่มอายุ และความเสถียร ของส่วนผสมในสูตรได้เป็นอย่างดี