CWX 1528 : COPERNICIA CERIFERA WAX CAS NO.8015-86-9

Solid ของแข็ง,ก้อน
:
Cosmetic Grade
:
Oils ละลายน้ำมัน
:
China จีน

INCI : COPERNICIA CERIFERA WAX
CAS No : 8015-86-9
Description : ช่วยเพิ่มคงตัวให้สูตรมีความเสถียร และเพิ่มความหนืด