AHT 1521 : PYDIOXIDIL CAS NO.55921-65-8

China จีน
:
Alcohol ละลายแอลฯ
Other ละลายอื่นๆ
Water ละลายน้ำ
:
Cosmetic Grade
:
Powder ผง,เกร็ด

INCI : PYRROLIDINYL DIAMINOPYRIMIDINE OXIDE
CAS No : 55921-65-8
Description : เป็นสารที่มีโครงสร้างคล้าย Minoxidil ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และช่วยส่งเสริมการขนส่งสารที่จำเป็นไปสู่รากผม ส่งผลให้เพิ่มการงอกของเส้นผม และยังช่วยปกป้องการหลุดร่วงของเส้นผม