AOT 1496 : ALLANTOIN CAS NO.97-59-6

Powder ผง,เกร็ด
:
Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI : ALLANTOIN
CAS No : 97-59-6
Description : อะแลนโทอินช่วยลดการอักเสบ ระคายเคืองต่อผิวช่วยลดการสูญเสียน้ำออกจากผิว ทำให้ผิวชุ่มชื้น ช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วส่งผลให้เผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าเรียบเนียนกว่า ตลอดจนช่วยเร่งการฟื้นฟูผิวที่เสียหายให้กลับมาทำหน้าที่ปกป้องได้อย่างสมบูรณ์