CPR 1487 : PHENOXYETHANOL Cas No. 122-99-6

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน
:
Liquid ของเหลว,น้ำ
Powder ผง,เกร็ด

INCI : PHENOXYETHANOL
CAS No : 122-99-6
Description : เป็นสารกันเสีย ละลายน้าแล้วใส ใช้คุมเชื้อได้ทั้งแบคเรียและรา  เหมาะกันสินค้าทั้ง Leave on และ Rinse Off