CSF 1484 : SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE Cas No. 68439-57-6

Cosmetic Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน
:
Liquid ของเหลว,น้ำ

INCI : SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
CAS No : 68439-57-6
Description : สารชำระล้าง/ทำความสะอาด ประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านการทำความสะอาด และให้ฟองที่ดี มีความคงตัวสูง