S1274 : SODIUM SACCHARIN

Solid ของแข็ง,ก้อน
:
Foods Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI : SODIUM SACCHARIN

Description : สารให้ความหวาน แทนน้ำตาล โดยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลประมาณ 300เท่า สามารถนำมาใช้ในสูตรยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก