L370 : SORBITOL SYRUP 70 PERCENT

Foods Grade
:
Water ละลายน้ำ
:
China จีน

INCI : SORBITOL

Description : ซอร์บิทอลเป็นสารให้ความหวานไซรัปบริสุทธิ์ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง มีการใช้ซอร์บิทอลในเครื่องสำอางค์ น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน และหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล ทั้งนี้ยังสา่มารถใส่ลงในสูตรเจลหล่อลื่นได้อีกด้วย